Βιοσυντονισμός

 Βιοσυντονισμός ονομάζεται η εφαρμογή του φυσικού φαινομένου του συντονισμού στον ανθρώπινο οργανισμό για διαγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς. 

Ο βιοσυντονισμός είναι η πιο πρόσφατη εξέλιξη στον τομέα της ιατρικής, που καλύπτει την ανάγκη της πρώιμης ανίχνευσης διαταραχής και επιβαρύνσεων του οργανισμού, που δυνητικά μπορεί να εξελιχθούν σε παθήσεις. 

Η βιοσυντονιστική θεραπεία αποτελεί μια γρήγορη και αξιόπιστη επισκόπηση ολόκληρου του οργανισμού μας, δείχνοντας ποια όργανα και οργανικά συστήματα είναι επιβαρυμένα. Μόλις προσδιοριστούν τα ευαισθητοποιημένα σημεία του σώματος, σχεδιάζονται οι ανάλογες θεραπευτικές επιλογές, που οδηγούν στα μέγιστα αποτελέσματα. 

Γρήγορα, ανώδυνα, προληπτικά και θεραπευτικά, η έννοια του βιοσυντονισμού έρχεται να καλύψει με 100% φυσικό τρόπο ένα μεγάλο αριθμό των αναγκών του ανθρώπινου σώματος, έτσι όπως έχουν προκύψει από το σύγχρονο τρόπο ζωής.