Ανατρέπει την λογική της εμφάνισης των ευρειαγγείων

soothing-creme-red-logic.jpg
Ανατρέπει την λογική της εμφάνισης των ευρειαγγείων